DOMA SI E DOMA – Prespa, Brajcino, Bitola

Director:Igor Cvetkovski
Camera 1: Sasho Dokovski
Camera 2: Toni Stojanovski
Insta 360: Dimitar Shkodrovski
Dron: Igor Cvetkovski
Editor: Aleksandar Petrovski
06.2020

RELATED PROJECTS

DOMA SI E DOMA – Smolarski, Gevgelija, Dojran
Canon cityscapes with Igor Cvetkovski